אנשי המקצוע מגיעים אלייך מיד 24 שעות ביממה
שלחו מסרון (SMS) ל2144

ייעוץ להשקעות – ממה יש להיזהר


יועצי השקעות – האם תמיד טובת הלקוח לנגד עיניהם, או שמא הם מעדיפים את האינטרסים של הבנק או המוסד הכלכלי שאותו הם מייצגים?
לכולנו זכורה פרשת מניות הבנקים, כאשר יועצי ההשקעות עשו יד אחת עם הבנקים לקדם את המניות שלהם עד שהשוק נכנס לסחרור, מניות הבנקים קרסו, ומי הפסיד מזה? המשקיע הקטן. כלומר אתה ואני.

החוק מחייב את יועץ ההשקעות לפעול לטובת הלקוח על פי צרכיו, ועלינו מוטלת המשימה לדאוג שאכן כך יעשה. לשם כך עלינו להכיר את האיסורים והמגבלות שחלים על היועצים, כגון:
• יועץ השקעות מורשה אינו רשאי לרכוש ולהחזיק ניירות ערך עבור עצמו;
• יועץ ההשקעות לא ינקוט שום פעולה שתשפיע על תנודות ניירות הערך;
• ייעוץ השקעות מכוח חברות אדם בוועדת השקעות או בדירקטוריון – יינתן אך ורק לאותו תאגיד שבו האדם עובד;
• ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות עבור מקורבים ובני משפחה לא יתנגש בניהול תיקי ההשקעות של הלקוחות;
• ייעוץ השקעות על ידי עורך דין, רואה חשבון או יועץ מס, ייעשה אך ורק בתוקף תפקידו ולא יחרוג מעבר לו.

אחרי שווידאתם כי יועץ ההשקעות שלכם עונה על כל הקריטריונים הנ"ל, דאגו גם לקבל מסמך בכתב, שבו יפורטו כל העצות ההמלצות האופרטיביות שניתנו לכם. כך תבטיחו שיועץ ההשקעות יקח על עצמו את האחריות למבנה ההשקעות ולמטרות שהציב לפניכם. יתר על כן, מסמך כזה יסייע לכם להבין את הרכב ההשקעות הפיננסיות שלכם ולהיות מעורבים ישירות בפעילות שתיעשה בו.
ומעל לכול, היזהרו מהבטחות סרק. אין דבר כזה ריבית של 20 או 25% על השקעותיכם. חשבו על מיידוף ועל הקרבנות שהפיל, והישמרו לנפשותיכם.